Print
PDF

Declaratie calitate

DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN  DOMENIUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI


Viziunea Ecotrust: Protejarea mediului înconjurător este o datorie fundamentală a membrilor societăţii, iar în viitor fiecare cetăţean sau societate comercială va trebui să aplice consecvent metode de conservare şi refacere a ambientului natural şi să se doteze cu mijloace tehnologice de prevenire şi limitare a poluării.

Misiunea firmei Ecotrust este de a deveni un furnizor important de echipamente şi servicii în domeniul tehnologiei ecologice şi un partener de încredere pentru familii, societăţi comerciale şi administraţii locale în efortul acestora de a se conforma celor mai exigente standarde de mediu.

În acest scop am implementat şi menţinem un Sistem de Management al Calităţii şi Mediului conform standardelor SR EN ISO 9001 :2001 şi SR EN ISO 14001 :2005. Sistemul cuprinde activităţile de comercializare, producţie, punere în funcţiune şi întreţinere a echipamentelor de tehnologie a mediului, în principal staţii de epurare a apelor reziduale, care să asigure atât satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor, cât şi eficienţa şi rentabilitatea firmei.

Principiile pe care se bazează activitatea noastră sunt:

 • Optimizarea permanentă a nivelului calitativ al produselor şi serviciilor prestate;
 • Concentrarea tuturor resurselor în vederea satisfacerii aşteptărilor clienţilor;
 • Conformarea cu legislaţia în vigoare;
 • Reducerea consumurilor de resurse naturale;
 • Promovarea de practici de mediu mai bune în relaţiile cu partenerii;
 • Sporirea încrederii beneficiarilor noştri;
 • Mărirea segmentului de piaţă pe care firma noastră îl ocupă;
 • Promptitudine în afacerile încheiate şi respectarea termenelor contractuale;
 • Loialitate faţă de partenerii noştri de afaceri;
 • Stabilirea de relaţii interactive cu toţi clienţii în vederea realizării unor servicii de calitate.

Obiectivele strategice ale Ecotrust sunt:

 • Menţinerea şi înbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii şi Mediului conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO 14001:2005;
 • Furnizarea de produse şi servicii conforme condiţiilor specificate, la termenele stabilite, în scopul creşterii satisfacţiei clienţilor;
 • Prevenirea neconformităţilor în toate fazele de furnizare a serviciilor, ceea ce va conferi încredere clienţilor şi va aduce beneficii organizaţiei şi angajaţilor;
 • Lărgirea sectorului de piaţă, inclusiv prin câştigarea încrederii beneficiarilor în ceea ce priveşte conformarea societăţii la reglementările în vigoare privind protecţia mediului;
 • Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management calitate-mediu.

Pentru respectarea principiilor şi atingerea obiectivelor firmei, managementul la cel mai înalt nivel se implică direct şi se angajează la satisfacerea tuturor cerinţelor clienţilor noştri, respectarea cerinţelor legale, prevenirea poluării şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii şi Mediului.

Participarea la implementarea şi menţinerea sistemului de management calitate-mediu este sarcina de serviciu a fiecărui angajat. Răspunderea pentru calitate şi protecţia mediului este a tuturor şi a fiecărui angajat în parte.

Nu se admit abateri de la politica în domeniul calităţii şi mediului sau irosirea de resurse în nici un compartiment sau activitate a organizaţiei.

Politica în domeniul calităţii şi mediului este disponibilă publicului.

În acest scop a fost desemnat un Reprezentant al Managementului cu responsabilităţi în asigurarea implementării şi îmbunătăţirii Sistemului de Management. Acesta asigură şi relaţia la vârf cu clienţii, furnizorii şi alte părţi interesate, în probleme legate de managementul calităţii şi/sau mediului.

Responsabilitatea maximă privind calitatea produselor, serviciilor precum şi a sistemului în care sunt realizate acestea în cadrul Ecotrust revine conducerii organizaţiei.

 

About us

ECOTRUST was founded prior to Romania’s expected accession to the European Union, with the clear  intent to actively involve itself in the effort of the Romanian society and the Romanian business sector to embrace the European system of norms and values.

Read more

Photo gallery

To have an image about the company, the working environment and about our team we invite you to view the photo gallery.

Photo Gallery

S.C. ECOTRUST S.R.L

NRC: J/12/1645/2005
CUI: RO 17539809
Capital: 210 RON

Address: Str. Pajiștei Nr. 45, 400344 Cluj-Napoca
Email: office@ecotrust.ro
Tel/Fax: +40 264 596721 / +40 364 103056 / +40 372 703578

CONTACT FORM